top of page
 • Writer's pictureEssi Laaksonen

Turvallinen paluu työpaikalle korona-ajan keskellä + muistilista työnantajalle

Päivitetty: 2. kesäk. 2020

Kuinka turvataan, että työpaikoille palataan turvallisesti, tehokkaasti ja hyvillä mielin, vaikka koronavirus myllää vielä keskuudessamme...


Kerron tässä postauksessa työpaikoille paluuseen liittyvistä ongelmakohdista ja siitä, kuinka ne onnistutaan ratkaisemaan sekä välttämään. Lopuksi annan vielä vinkkejä, kuinka siltä koronavirukselta sitten oikeasti voidaan suojautua, vaikka töitä tehdään yhdessä ja samoissa tiloissa.


Mitä tulee ottaa huomioon koronavirukseen liittyen, ennen kuin palataan työpaikoille?


Ensinnäkin, yrityksessä tulee ottaa huomioon kaikki ne riski- ja vaaratekijät, joita työhön paluuseen ja töiden tekoon työpaikalla liittyy. Tähän kartoitukseen tulee sisällyttää kaikki työntekijöistä työympäristöön. Kun nämä riski- ja vaaratekijät ovat tiedostettu, voidaan alkaa miettimään ratkaisuja niiden ennaltaehkäisyyn. Tulee miettiä, mitä toimenpiteitä muutetaan ja mitä uusia toimenpiteitä otetaan käyttöön, jotta toiminta kaikilla osa-alueilla olisi turvallista ja ennen kaikkea mukavaa. Tärkeää on tietysti poistaa kaikki ne mahdolliset riskitekijät, joista vaan voidaan luopua.

Kun vaarat tiedostetaan ja on olemassa suunnitelma niiden välttämiseksi, tulee muodostaa toimintamalli, kuinka jatkossa sitten konkreettisesti toimitaan. Ja toimintasuunnitelmahan ei olisi mitään, jos siitä ei tiedotettaisi kunnolla. Tänä päivänä yksi tärkeimmistä seikoista on avoin ja suora tiedonkulku. Edellä mainittu asia on tosin aikaisemminkin ollut yksi tehokkaan liiketoiminnan rakennuspalikoista, mutta tänä päivänä sen merkittävyys korostuu entisestään, ja sitä ei tule laiminlyödä.

Jokaisella työpaikalla riskit ja vaarat voivat olla erilaisia jo opituista toimintatavoista, työnkuvasta ja työympäristöstä riippuen. Ei ole yhtään huono idea konsultoida työterveyshuoltoa ja työsuojelua asian tiimoilta.


Mitä tulee ottaa huomioon, kun laaditaan toimintasuunnitelmia ja arvioidaan riskejä koronaviruksen aikana?


Listasin tähän vinkkejä, jotka tulee ottaa huomioon, kun palataan työpaikoille koronaviruksen aikana. Kopioi lista itsellesi ja käytä sitä vaikka tehtävälistana – viivaa yli, kun asia on otettu käsittelyyn tai hoidettu.


 • Hygienia ja yleinen puhtaus kaikissa tiloissa. Tämä on syystä listalla ensimmäisenä...

 • Uudet ja muokatut toimintatavat työskentelyyn

 • Vähennetään fyysisiä kontakteja kaikkien välillä, asiakastapaamisista yhteisiin kahvihetkiin työkavereiden kanssa.

 • Työvuorojen ja työryhmien järjestely. Voidaanko työpaikalla oloa esimerkiksi porrastaa jotenkin?

 • Riittäähän resurssit sijaisiin, jos tulee tarve?

 • Kuinka kokoukset järjestetään jatkossa? Onko yhteisen pöydän ääreen kokoontuminen välttämätöntä? Kesä on tulossa, kokoustaa voi mahdollisesti vaikka pihalla turvavälejä noudattaen.

 • Taukojen ja ruokailun järjestäminen niin, ettei kaikki ryntää saman pöydän ääreen kello 11.

 • Kuinka ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi tavarantoimittajien vierailu, järjestetään ilman riskejä? Hyvä tiedottaminen toimintatavoista korostuu jälleen.

 • Työntekijöiden ja itsensä henkisestä hyvinvoinnista tulee pitää huolta. Tässä apuna toimii esimerkiksi avoin keskustelukulttuuri ja turvallisuuden tunne.

 • Kuinka toimitaan, jos joku työpaikalla saa koronaviruksen? Tätä kysymystä on parempi pohtia ennakkoon, kuin vasta sitten, jos se osuu kohdalle.

 • Mikä on yrityksen linjaus työpaikalle saapumiseen matkustamisen jälkeen? Kesälomat ovat edessä ja se on työntekijän oma asia, kuinka hän lomansa viettää – mahdollisuuksien mukaan matkustellen? Mutta se, kuinka työpaikalla toimitaan sen jälkeen vaatii ohjeistusta ja näiden linjausten on hyvä koskea kaikkia tasapuolisesti sekä olla kaikkien tiedossa. Työmatkoja on hyvä jatkossakin välttää, jos suinkin vaan mahdollista.


Mutta kenenkäs vastuulla nämä asiat ovat? Koronatoimet ovat työnantajan vastuulla, mutta uusien toimintatapojen noudattaminen on jokaisen vastuulla. Nyt, jos joskus, on hyvä aika näyttää, kuinka yhteiseen hiileen puhalletaan. Otetaan mallia niiltä, jotka ovat työskennelleet työpaikoillaan läpi koronaviruksen – suojavarusteiden tuomaa ”mielenrauhaa” ei ole syytä vähätellä.


Onko työpaikalla tarvetta suojautua koronaviruksen aikana?


Niin, tämä on tällä hetkellä kuuma aihe. Suojavarusteiden käytöstä esim. toimistotyössä ei ole tullut (vielä) virallisia ohjeita. Mutta kuten aikaisemmin kerroin, yrityksen tulee kartoittaa kaikki vaara- ja riskitekijät ja laatia niiden perusteella uusia toimintatapoja sekä muokata vanhoja. Näiden vaarojen ehkäisy saattaa vaatia joissain tilanteissa suojavarusteiden, esimerkiksi kasvosuojainten käyttöä. Suosittelemme, että näissä tilanteissa otetaan varman päälle ja vältetään turhat riskit.


Ihmisiä tulee ja menee, kuinka koronavirus oikeasti pidetään loitolla?


Suojautumistapoja on tietysti muitakin, kuin pelkästään suojavarusteet. Yksi tärkeimmistä seikoista on työpaikalla hygieniasta ja puhtaudesta huolehtiminen. Työntekijöiden hygienian lisäksi työpaikan siistinä pitäminen on todella tärkeää. Pintoja ja tasoja on hyvä pyyhkiä säännöllisesti esimerkiksi desinfioivalla suojapinnoitteella. Ovenkahvat, tasot, laitteet, välineet, WC- ja taukotilat yms. ovat hyvä puhdistaa säännöllisesti niin, ettei niistä tule mahdollisia viruslinkoja.

AirCide Clear on loistava tapa nostaa työpaikan hygieniataso korkealle. AirCide Clear tappaa pinnoilta virukset ja bakteerit sekä muodostaa kestävän suojan niitä vastaan. Teho perustuu ainutlaatuiseen useiden aineiden synergistiseen vaikutukseen, missä alkoholilla saadaan nopea ensilinjan desinfektiovaikutus ja pitkäkestoisen suojan muodostavat 100 %:sti biopohjaiset tehoaineet. Pitkäkestoisen suojan muodostavat tehoaineet aktivoituvat välittömästi kosteudesta, jolloin aerosolihiukkasten sisältämät taudinaiheuttajat saadaan eliminoitua pinnoilta oikea-aikaisesti ja viruksilta sekä mahdollisilta viruslingoilta vältytään.

Lähteet:
49 katselukertaa0 kommenttia

Comentarios


bottom of page